Always like never before

Det kræver den bedste digitale markedsføring, når man som Tivolis brand er i konstant udvikling. Derfor har MEC og Tivoli sammen skabt et unikt marketing-setup, hvor brugen af data er fundamentet for relevant kommunikation til Tivolis gæster.

Udfordringerne
Tivolis udvikling stiller store krav til vedvarende relevans og målretning af digital kommunikation til både tidligere og nuværende kunder. Derfor var én af Tivolis udfordringer, hvordan de skulle målrette kommunikationen til hvert enkelt af disse segmenter.
Løsningerne
For at gøre Tivolis brugere til kendte og loyale kunder tager vi udgangspunkt i værdifuld viden og data om nuværende og tidligere årskortholdere. Det giver mulighed for at opbygge specifikke segmenter og målrette kommunikationen til relevante brugere på tværs af kanaler og devices.
Resultaterne
Samarbejdet mellem MEC og Tivoli og det unikke marketing setup har båret frugt, hvilket afspejler sig tydeligt i resultaterne. Med det nye marketing setup er der er sket et massivt løft på tværs af de digitale marketing KPI’er.

Bureau
MEC
Annoncør
Tivoli
Kampagne
Always like never before
Kampagneperiode
2016
Altid som aldrig før
Datadrevet kommunikation med Tivolis gæster

.

Baggrund og strategi

Always like never before – er det strategiske udgangspunkt for et unikt brand, hvor historie, autencitet og tradition går hånd i hånd med forandring og udvikling.

Med en lang historie har Tivoli igennem årene høstet succes, og deres brand har uomtvisteligt  indprentet sig i de fleste danskeres bevidsthed. I dag er Tivoli ikke bare en sæsonbetonet forlystelsespark, men en førende helårs kulturinstitution, som har fokus på musik, teater & dans, mad og ikke mindst deres fortryllende Have.

Fra ukendt til kendt bruger ved hjælp af data

Tivolis digitale strategi tager afsæt i en ambition om en kontinuerlig tilstedeværelse og relevans, og derfor er ambitionen at gøre ukendte brugere til kendte brugere og i sidste ende til en loyal, tilbagevendende kunde. Derfor bygger eksekveringen på Tivolis mest værdifulde indsigter fra nuværende og tidligere årskortholdere. Den data gør det nemlig muligt at bygge helt specifikke segmenter og derefter målrette kommunikationen til de relevante brugere på tværs af kanaler og devices.

Sådan bruger vi data

Et eksempel på, hvordan dataindsigterne bliver anvendt i praksis er, at når en tidligere årskortholder eller look-a-like søger på ‘efterårsaktiviteter’, vil der automatisk blive skruet op for Tivolis bud på søgeordet for at sikre større synlighed. Søgningen kommer nemlig fra en person, der har større sandsynlighed for at have en præference for Tivoli. Omvendt vil buddet automatisk være lavere, hvis personen ikke falder ind under segmenterne. Sideløbende kører en række strategier baseret på blandt andet retargeting, geotargeting og demografi, vejr samt kontekstuel og adfærdsbaseret targeting for at sikre årskortsalg og gæster til haven.

Besøgstallet stiger

Den nye digitale strategi har skabt et signifikant boost i Tivolis performance. Men strategien kan også mærkes i Tivolis Have, hvor besøgstallet i 2015 har vist stor fremgang for alle tre sæsoner, ligesom der har været høj aktivitet i restauranterne og i koncert- og teatersalene. Ud over et stigende besøgstal har den samlede digitale indsats hævet trafikken på Tivolis hjemmeside med op til 21 procent, og den samlede besøgstid er blevet længere. De besøgende er med andre ord  blevet mere involverede i Tivolis brand. Og den direkte effekt? Salget af årskortet er steget markant, hvilket vil fremgå Tivolis årsrapport.

Vores bureauer