Kan ny teknologi hjælpe din virksomhed til effektiv værdiskabelse?
0  |  10. Jun. 2016 af Mads Peter Olsen
Data
      

 I det seneste blogindlæg fik du vores bud på fem trends, du skal være opmærksom på, når du som CMO indkøber marketingteknologi. Vi så, at kompleksiteten af teknologier stiger så meget, at der uddeles awards til de virksomheder, der formår at sammensætte den bedste teknologi-stack. I dette blogindlæg ser vi på den lidt bredere vifte af teknologier inden for både marketing, produktion, salgskanal osv., og så får du vores bud på, hvilke spørgsmål man som virksomhed og i særdeleshed CMO skal stille sig selv, når man skal indkøbe teknologier, der skal sikre værdiskabelse på lang sigt. 

 

Den teknologiske udvikling siges at ske eksponentielt, og som forbrugere adopterer vi ny teknologi hurtigere og hurtigere – to ting der hænger naturligt sammen. Alligevel er mange virksomheder stadig organiseret omkring lineær driftsoptimering, hvor et typisk succeskriterium ’blot’ er at øge omsætningen med nogle få procentpoint mere end det generelle marked år efter år.

 

Mange virksomheder risikerer at fordufte

At øge omsætningen er en vigtig opgave, men kræver sit. Dette skal bestemt ikke negligeres, men er man som virksomhed ikke også organiseret efter at udvikle sig eksponentielt, vil man risikere, at der opstår et gap mellem virksomhedens teknologiske formåen og forbrugernes teknologiske forventninger. Et gap der før eller siden bliver for stort. Dette kan i yderste konsekvens true virksomhedens eksistens, da forbrugerne ganske enkelt ikke længere oplever din virksomhed som værdiskabende.

 

Grafffffff111

 

Nogle virksomheder fornyer sig ved at være first mover på ny teknologi, mens andre blot forsøger at følge med forbrugerne. Uanset hvilken virksomhedsstrategi, du har, tyder alt på, at gør man intet eller blot det samme som tidligere for at udvikle sig teknologisk, vil din virksomhed risikere at fordufte.

Derfor må man som virksomhed kritisk forholde sig til, hvordan ens organisationskultur og -struktur bidrager til eksponentiel udvikling. I den forbindelse er det relevant at stille sig selv disse spørgsmål: Hvordan motiverer min virksomhed en effektiv innovationskultur i dag? Hvordan kunne min virksomhed motivere en innovationskultur endnu mere effektivt? Hvordan supporterer/modarbejder min organisationsstruktur effektiv innovation, og hvordan kunne min organisationsstruktur supportere innovation endnu mere effektivt?

Det er vanskelige spørgsmål, og svarene er muligvis ilde hørt, da disse kan pege i retning af, at man må omorganisere sig 180 grader for at overleve. Men de virksomheder, som tør at svare ærligt på den slags spørgsmål, og som stadig bevarer et optimistisk syn på fremtiden, trods den brutale sandhed som svarene giver, er de virksomheder, der fremadrettet får succes.

Det er krævende at forandre sin virksomhed til at navigere effektivt under de præmisser, som gør sig gældende i dag. Det er en ny virkelighed, og ikke bare en fase vi skal igennem. Alligevel oplever flere virksomheder enten at udskyde afgørende beslutninger eller omvendt træffe forhastede beslutninger af frygt for, at løbet er kørt. Begge tilgange kan få alvorlige konsekvenser for virksomheden. Dog er rettidige og velovervejede beslutninger ikke gået af mode endnu, og netop det vil modellerne i denne artikel forhåbentlig hjælpe med.

 

Værdiskabelse – den nye trend?

Inden vi går til modellerne, så lad os lige sætte rammerne. Som moderne virksomhed med en langsigtet forretningsstrategi, må det være ambitionen at skabe maksimal værdi for både sine kunder, sin egen virksomhed og det samfund man er en del af. Denne ambition bør afspejle sig i virksomhedens formål.

 

Graffffiii33

 

Hvis ikke allerede din virksomhed har et klart formål, bør du stille dig selv en række grundlæggende spørgsmål som: Hvilken branche er jeg i? Hvilken branche er jeg virkelig i? Hvilken værdi skaber mine produkter/services for mine kunder? Hvordan honoreres min virksomhed fair for den værdiskabelse? Hvordan skaber min virksomhed værdi for det samfund, jeg er en del af? Hvorfor skulle nogen overhovedet bekymre sig, hvis min virksomhed lukkede i morgen?

Derefter giver det mening at spørge sig selv om, hvordan ny teknologi kan hjælpe din virksomhed til at lykkes endnu mere effektivt med sit formål? Ny teknologi forventes at påvirke og radikalt ændre værdikæden for mange virksomheder. Derfor er det nødvendigt, at din virksomhed forholder sig til ny teknologi, hvis ikke man vil risikere at fordufte.

 

Billede 3

 

Det er svært at forudsige, hvilke teknologier, der vil få indflydelse og hvordan. Ovenstående er udelukkende eksempler på ny teknologi og altså slet ikke en udtømmende oversigt. Det bør netop være virksomhedens formål, som bestemmer, hvilke teknologier der er relevante at implementere. Men det kan være rigtig svært at kortlægge og prioritere nye teknologier. Med nedenstående model er håbet dog at kunne hjælpe virksomheder med netop denne øvelse.

 

Garffiiiiii22222

 

Det lange seje træk

Det er en tidskrævende øvelse at kortlægge og prioritere ny teknologi, men afgørende for din virksomheds fremtidige succes. Når din virksomhed har overblik over de nye teknologier og har prioriteret dem, er næste step implementering og udvikling.

Derfor kan der også være behov for en struktureret tilgang til at implementere og evaluere ny teknologi. Derudover er det vigtigt at genoverveje virksomhedens formål samt nye teknologier. Med nedenstående model er håbet at kunne hjælpe virksomheder med denne øvelse.

 

Billede 5

 

Afslutningsvis er det vigtigt at pointere, at Rom ikke blev bygget på én dag. Radikal innovation sker sjældent. Innovation handler om det lange seje træk og kræver en fokuseret indsats samt en organisationskultur og –struktur, som effektivt bidrager til den adfærd, som er nødvendig for at lykkes med virksomhedens formål. Den erkendelse er vigtig, da din virksomhed ellers risikerer at træffe forhastede beslutninger eller endnu værre at forblive i en venteposition.

Om denne artikel vil hjælpe lige netop din virksomhed, er der ingen garanti for. Håbet er dog, i al ydmyghed, at inspirere din virksomhed til at imødekomme ny teknologi med en lille smule bedre forudsætninger end før.

Del denne artikel på de social medier